« مشاهده و دریا?ت 2 (موجودات خیالی) | ص?حه اصلی | مشاهده و دریا?ت 4 (دریا?ت و ساختار ?کر) »

مشاهده و دریا?ت 3 (یک حدس و بیننده ها)

با ?رض چنین دیدگاهی [که من دارم] در مورد دریا?ت می خوام یه نتیجه گیری و یه حدس-گمان داشته باشم...

نتیجه گیری:

با توجه به این که در این دنیای پر از م?هوم ما به عنوان آدمیزاد نمی تونیم جای هر بیننده ای بشینیم و تمام چیزها رو دریا?ت کنیم گرچه تجربه های (مشاهدات) نو و خارج از عادت خوب و م?یده ولی غایت نیست. این همه رو گ?تم تا این گوشه یه نقب هم به عر?ان بزنم! آدم هر چه قدر هم دریا?ت گسترده ای داشته باشه باز از هر چیزی دریا?ت نداره.

حدس-گمان:

وقتی موجود زنده ای دچار مشکل های جسمی می شه نشان های عصبی signal به مغزش ?رستاده می شه که اونو از مشکل آگاه می کنه اما جز این نشان ها و اون آگاهی لااقل در مورد انسان چیز دیگه ای هم وجود داره و اون ناخوشایند بودنه. اگه درد (احساس ناخوشایند) هم یه دریا?ت باشه [همین!]. ?کر کن. چی می شه گ?ت.

نوشته شده توسط shahin در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش