« مشاهده و آگاهی (درباره ی ویز و دیزی) | ص?حه اصلی | مشاهده و دریا?ت 1 »

اولین مقدمه به ?کر

خیلی خیلی وقت [3 سال پیش] پیش به هستی و چیستی ?کر، ?کر می کردم و همین طور انسان؛ ?کر چیه و بر چه اساسی کار می کنه، آیا حیوانات (یا موجودات دیگه) هم مثه ما ?کر می کنند ?قط در سطوح پایین تر، اگر ?کر ?قط در مورد انسان معنی داره پس ر?تار های هوشمند و مشابه انسان در حیوانات از کجا ناشی می شه، چرا ?کر همیشه با اختیار در ارتباطه و همیشه یه تصاد?ی بودن randomness ذاتی داره، آیا می شه موجودی جز انسان ایجاد کرد که ?کر کنه، چه طور...

تو یه کتاب AI که متاس?انه اسمشو به خاطر ندارم رویکرد های این حوزه رو این طوری تقسیم کرده بود:

  1. موجودی که مثه انسان ر?تار می کنه.

  2. موجودی که معقول (منطقی) ر?تار می کنه.

  3. موجودی که مثه انسان ?کر می کنه.

  4. موجودی که معقول ?کر می کنه.

بسته به این که تعری? ما از ?کر چی باشه یا به عبارتی چه رویکردی داشته باشیم جوابامون به سئوالات بالا جهت گیری های زیر رو داره:

1.       ?کر چیزی مستقل از موجود و ر?تار نیست، خیلی از موجودات زنده و حتی غیر زنده کم و بیش دسته ای ر?تارهای مشابه انسان انجام می دن بنابراین ?کر چیزی جز یک ر?تارشناسی انسان-گرا نیست، اختیار خیلی مورد توجه نیست.

2.       شاید خیلی سخت باشه چنین موجودی پیدا کرد. مگر ر?تار موجودات AI رو تو این دسته قرار بدیم.

3.       این جا کار سخت می شه؛ ?علا نمی شه جوابی قابل قبولی داد.

4.       ?کر ذاتا ار جنس منطقه، ولی در بقیه ی موارد نمی شه جواب درستی داد.

در همین ارتباط  می شه از رابطه ی ?کر و حا?ظه پرسید و روح (در صورت اعتقاد به وجود).

خیلی وقت پیش [1 سال پیش] در اثر آشنایی با ترمودینامیک، کوانتم و سیستم های پیچیده این ایده در ذهنم تقویت شد [البته بدیهیه من دلیل منطقی برای این حر?ا ندارم، اینا صر?ا یه شهود علمیه] که ?کر و ذهن و روان و حا?ظه و روح همه به یک چیز اشاره می کنند و اون یه پیچیدگی بسیار بالای ساخت یا?ته ست که سمت و نظم خاصی داره.

به عبارتی تعری?م از ?کر این شد:

پیچیدگی بسیار بالا با نظمی مشخص.

خوب اول این که پیچیدگی معنی گسترده ای داره، دوم این که بسیار بالا بودن پیچیدگی اصلا معیار دقیق نیست [همین باعث می شه طی? وسیعی از پدیده ها رو دارای ?کر بگیرم ولی با پیچیدگی های مت?اوت] و بدتر از همه نظمی مشخص!

صر? نظر از مشکلات زیادی که این رای داره مدت زیادی برام پا بر جا موند و هنوز هم گونه های تضعی? شدش با ح?ظ عمق ماهیت هنوز در متن ?کرم وجود داره به اضا?ه ی این که این رای به همراه چند رای ملحق دیگه دیدگاه نسبتا سازگار و کاملی می سازن که جواب های نسبتا راضی کننده ای به سئوالات بالا و سئوالاتی در ژانرهای دیگه می دن.

...

 

نوشته شده توسط shahin در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش