« خوب پس ما کی هستیم ؟ | ص?حه اصلی | متر پذیری »

مکان زمان

[برای مدتی از بحث اصلی خارج می شیم و به بحث مهم تری می پردازیم]
مکان-زمان:
چیزی که در مورد معیار وجود به طور ویژه ازش صحبت نکردیم؛ ممکن بشه گ?ته چیزی وجود داره که لزوما در مکان یا زمان وجود داشته باشه. ولی در مکان یا زمان بودن تعری? دقیق تری می خواد که بعدا بهش اشاره می کنم.
با این حساب خیلی از مشکلات حل می شه. یا بهتر بگم، وضعیت خیلی بهتر از چیزی که قبلا در مورد وجود بهش رسیده بودم.
پس electron وجود داره و گربه و انسان و میز و جو زمین و حتی شاخص های اقتصادی یه کشور. چون هر کدوم از اینا (به جز شاخص اقتصادی) الزاما نقاطی از ?ضا-زمان رو اشغال می کنن. به طور مثال یه انسان در ?لان لحظه در نقاطی از ?ضا حضور داشته. ولی چند نکته ی عمیق تر:
1. گر چه مشکلات و تناقضات وجود [گویا] حل شده ولی از نظر عمیق وجود داشتن چیز بی معنی یه. مثلا وقتی گ?ته می شه انسان وجود داره معنیش ?قط و ?قط اینه که انسان "مجموعه ی نقاطی"[این یه ایراد] در ?ضا ست که باید تعری? بشه[این هم دومیش] (این یعنی همون جواب بدیهی و بی ?ایده داشتن).
2. معلوم نیست موجودات مجموعه نقاط هستن یا مجموعه ی چیز هایی در نقاط ?ضا. اگر اولی باشه اون موقع هیچ تمایزی بین انسان و جو زمین نیست جز یکی نبودن دو مجموعه ولی اگه دومی باشه می رسیم به ت?سیر اول از قسمت قبل. [در حقیقت این قسمت رویکرد مت?اوتی به همون ت?اسیر]
در حقیقت اگه بگیم پدیده ای در مکان-زمان وجود داره ( یه میدان) که همه ی موجودات تجلی حضور اون هستن تازه می رسیم به ت?اسیر قبل.
3. یه چیزی مثه شاخص اقتصادی در مکان وجود نداره و ?قط در زمان وجود داره. چیز هایی از این دست خیلی زیاد نیستن و برای پیدا کردنشون باید چیز هایی رو متصور بشیم که مردم به صورت قرار دادی-اعتباری موجود می دونن ولی انتزاعی هستن ضمنا تاثیر گذار مثه Cyber.
4. چی در مکان یا زمان هست؟

نوشته شده توسط shahin در ساعت

نظرخواهی

من ایراد بند دو را نمی ?همم
چون نقاط ?ضا-زمان طبیعتا انتزاعی هستند و موجودات باید چیزهایی باشند در آن نقاط.
یعنی ?ضا-زمان مثل ظر? است و موجودات مثل چیزی که ظر? را اشغال می کنند

نویسنده: حسین در ساعت 1 خرداد 1385 0:36 بֽظֽ

خوب دقیقا هم همینه، خوب مشکل کجاست؟

نویسنده: شاهین در ساعت 1 خرداد 1385 8:03 بֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش