« مکان زمان | ص?حه اصلی | مرز بین ریاضی و ?یزیک »

متر پذیری

متر پذیری
تا این جا رسیدیم که در مکان-زمان یا?ت شدن رو باید تعری? می کردیم. می شه همون موارد تغییر یا?تن [با زمان]، تاثیر گذاشتن[به موجود ?ضا-زمانی] رو تکرار کرد و به نتایجی رسید ولی می خوام این بار از سمت دیگه ای به قضیه نگاه کنیم.
هر چیزی متر پذیر نیست. بعضی چیزا نسبت به متر بی ت?اوتـن. مثه شاخص ها و Cyber و خیلی چیزای ذهنی دیگه؛ منظورم از متر پذیری اینه که بشه در مورد مکانش (یا زمان؛ متر زمـا نـی)، نقاط مکانی که اشغال می کنه، [طبیعتا] سرعتش و ... صحبت کرد.
اصولا باید این طور باشه که مجموعه ی چیزای مترپذیر مجموعه ی بسته ای باشه. این چیز خیلی عجیبی نیست: هر چیزی یا متر پذیر هست یا نیست.
بین مکانی موجود (متر پذیر مکانی) و زمانی موجود ت?اوت بسیار اساسی ای می شه دید در حقیقت بین مکان و زمان. یه نمونه همون چیزای ذهنی هستن.
اما ت?اوتا عمیق تره؛ تقریبا هر چیز ذهنی [مجبوره] زمان پذیر باشه ولی هیچ کدوم [انگار] مکان پذیر نیستن. سئوال اساسی اینه که ت?اوت بین مکان و زمان باز از این موجود عجیب، این بنی بشر! نشات می گیره یا نه؟
من می گم این بار تقصیر از پسر آدم نیست ولی نمی دونم چرا ما (مجموعه ی ذهن و روح و ?کر و حا?ظه و ...) بیشتر زمان پذیریم. [قبلش اینو بگم اگه طبق ت?اسیرقبلی (positivism ) حر? بزنیم این دو خط آخر هیچ] به طور مثال وقتی چیزی رو به یاد میاریم در یه زمان به یاد میاد یا لااقل در بازه، پدیده های حا?ظه وابستگی زیادی به زمان دارن؛ با زمان خیلی چیزا ?راموش می شن. وقتی ?کر می کنیم [این یکی در مقیاس آزار دهنده ای واسم عجیبه] در زمان خاصی ?کر می کنیم نمی شه یکی بگه به چیزی ?کر کرده و وقت نداشته باشه. این جا می شه اینو گر?ت که چیزی که زمان پذیر نباشه به عنوان ازلی-ابدی می شناسیم؛ در ازل ?کر کردن، ?کر کن...!
ولی چیز هایی هم هست [به قول اون دوست شاعر: "لحظه هایی پر اوج"]. نتها چیزی که زمان پذیر نیست (چیزای مکان ناپذیر زیادن) منطق (از جنس منطق و ریاضی) هست. یعنی در مورد یه قضیه اگه همه نکات تاریخی و وابسته به شخص رو حذ? کنیم چیزی می مونه (از نظر native positivist چیزی نمی مونه) و ...
متر لزوما یه متر اندازه گیری نیست در حقیقت اگه خوب نگاه کنیم می شه رد پای تاثیر پذیری-گذاری رو در متر پذیری دید؛ چیزی متر پذیره که بر متر اثر کنه یا با متر کنش داشته باشه و متر خودش چیزیه که مترپذیر باشه. یعنی میایم وجود مکان رو در چند چیز به عنوان اصل قبول می کنیم و بعد هر چیزی که می تونه با اونا کنش داشته باشه موجود (متر پذیر) می گیریم.

نوشته شده توسط shahin در ساعت

نظرخواهی

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش